ร้านนายเลี้ยงเครื่องมือช่าง

เชื่อมท่อ,เชื่อมท่อPPR

เครื่องเชื่อมท่อ PPR-40 ท่อเขียว
เครื่องเชื่อมท่อ PPR-63 ท่อเขียว
ผสานเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่หลุด ไม่รั่วซึม
แสดง 1-6 จาก 6 รายการ